Český svaz chovatelů v Blučině

Český svaz chovatelů v Blučině pořádá 9. – 10. září 2017 místní výstavu králíků, holubů a drůbeže v chovatelském areálu. V sobotu 9. 9. od 13:00 do 18:00 a v neděli 10. 9. od 08:00 do 16:00. Srdečně zvou chovatelé.