Hlášení o aplikaci pesticidů

Hlášení o aplikaci pesticidů

Firma Sady CZ , s.r.o., středisko sady Nosislav,  podle zákona 326 /2004 , paragrafu 51,odstavce 2 o rostlinolékařské péči, hlásí aplikaci pesticidu  v areálu jabloňového sadu  na KÚ  Nosislav  a KÚ Velké Němčice.

Komerční označení přípravku:  Reldan 22

Předpokládaný termín aplikace :  6 a 7. dubna 2017 od 5:00  do 8:00 a od 19:00 do 23:00

Škodlivost pro včely  :  SPe8;  Za účelem ochrany včelstev a jiných hmyzích opylovačů, se neaplikuje na kvetoucí rostliny. Aplikuje se mimo let včel. Použití se řídí vyhláškou 327/2004 sb.

 

Ing. Hynek Kamrla

vedoucí střediska