Dějiny Blučiny (A.Melichárek 1928)

Alfons Melichárek
nar. 24. dubna 1899 v Javorovci, učil v Blučině od 1.9.1927 do 1.4.1929

Uspořádal obecní archiv a napsal Dějiny městečka Blučiny 

 

 

Seznam článků:

Geologické poměry (3 – 5)
Květena a poměry klimatické (5 – 6)
Vykopávky (6 – 8)
Vznik Blučiny (8 – 10)
Blučina v minulosti (10 – 16)
Novošice (16 – 17)
Poddanství (17 – 25)
Obyvatelstvo (25 – 30)
O kroji, zvycích a o nářečí (30 – 32)
Jak hospodařili předkové (33)
Jan Sklenář (34)
Vynikající rodáci a čestní občané (34 – 44)
Radnice (44 – 50)
Trhy (50 – 51)
Škola (51 – 65)
Kostel, náboženské spolky a hřbitov (65 – 113)
Vodovod a lázně (114 – 116)
Pivovar (116 – 129)
Trati (129 – 130)
Právo horenní (130 – 149)
Svobodný dvůr (149 – 160)
Blučinský mlýn (160 – 161)
Blučinský les (161 – 168)
Správa obecního majetku (168 – 191)
Obecní honitba (191 – 193)
Rozdělení obecního majetku (193 – 223)
Právo hrdelní a obecní soudnictví (223 – 242)
Vojny, vojsko a kontribuce (242 – 267)
Z počátků Blučiny (268 – 270)
Mor na panství židlochovském (270 – 271)
Drobné události z doby protireformační (271 – 273)
V době osvíceného absolutismu (273 – 277)
Cholera a chřipka (277 – 279)
Požár v roce 1835 (279 – 288)
1836 – 1913 (288 – 320)
Světová válka (320 – 342)
Kolem 28. října (343 – 344)
Po světové válce (344 – 372)
Sbor dobrovolných hasičů (373 – 380)
Čtenářský spolek „Pokrok“ (380 – 383)
Spolek vysloužilých vojínů (383)
Skupina venkovské omladiny (383 – 385)
Tělocvičná jednota „Sokol“ v Blučině (385 – 392)
Naši v odboji (392 – 436)
Spořitelní a záloženský spolek v Blučině (437 – 440)
Orel československý (440 – 448)
Kterak se přijímalo do obce (448)
Svatební smlouvy (449 – 455)
Poslední vůle (455 – 462)
Definitivní popis hranic obce blučinské z roku 1826 (462 – 465)
Obecní archiv (466 – 467)
Doslov (466 – 467)

 

Vložené fotografie:

Následující seznam obsahuje všechny fotografie, které jsou v knize Dějiny městečka Blučiny od A. Melichárka z roku 1928 vytištěny na vložených stránkách křídového papíru. Číslo uvedené za názvem fotografie uvádí stránku, za kterou se nachází přímo v knize. Fotografii zobrazíte kliknutím na ikonu vedle názvu.

Poháry zvoncovité kultury z doby asi 2200 let před Kr., vykopané v r. 1928 v Blučině u starodávné cesty vedoucí do Uher a do Rakous. str. 8
Kostel a fara. str. 88
Hřbitov. str. 112
Pohled na náměstí z věže. str. 128
Plán mlýna v Blučině z r. 1790. str. 144
Situační plán mlýna z r. 1790. str. 160
Náměstí Svobody. str. 176
Zatupitelstvo městečka Blučiny v r. 1871.
Duchoň, Návedla čís.86, Šaffer čís.126 (žije jediný), Novotný 110, Dlapka J. 130, Borovička J. 124, Tyc J. 47, Slouk V 19, Šťastný Fr. 22, Kelbl J. 21, Haňka V. 32, J. Gold 35, Fr. Flodr 113, Fr. Ježek 123, Jan Kugler 77, Sstrážník Pavelka 119
str. 296
Loučení 1. srpna 1914 při odchodu do války. str. 320
Padlí ve světové válce I. str. 336
Padlí ve světové válce II. str. 336
Padlí ve světové válce III. str. 336
Obecní zastupitelstvo městečka Blučiny v r. 1927. str. 352
Blučinské děti odevzdávají dar p. presidentovi. str. 368
Sbor dobrovolných zasičů r. 1885. str. 376
Sbor dobrovolných hasičů v Blučině r. 1925. str. 384
První vystoupení Sokola v Blučině 1912. str. 392
Sokol blučinský v den 10tiletého jubilea 1922. str. 400
Sbor dobrovolných hasičů v Blučině r. 1906. str. 416
Funkcionáři Spořitelního a záloženského spolku v Blučině. str. 432
Činní Orli z Blučiny I. str. 440
Činní Orli z Blučiny II. str. 440
Orelští průkopníci z Blučiny. str. 448