Přírodní památka Nové hory

Přírodní památka Nové hory má ev. č. 889 a nachází se u obce Blučina v okrese Brno-venkov.
Nadmořská výška je 307 – 332 m n. m.
Výměra 0,4 ha

nove_hory_1

Je spravována AOPK Brno.
Důvodem ochrany je zbytek širokolistých suchých trávníků místy s výskytem vstavačovitých a řadou zvláště chráněných a vzácných druhů rostlin a živočichů.
Vyhlášena byla původně 11. prosince 1980, Rada Jihomoravského kraje provedla dne 31. října 2013 nové vyhlášení této památky.

Hvězdnice chlumní

nove_hory_2

Černýš rolní

nove_hory_3

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Wikipedie