Boží muka

bozimuka

Katalogové číslo: 124276, památková ochrana: KP, číslo ÚSKP: 13947/7-658

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.

Trojboká barokní Boží muka z první poloviny 18. století. Patka vysoká 25 cm a široká 156 cm, pilíř vysoký 275 cm a široký 150 cm. Ve výklenku je naivní vyobrazením věrozvěstů.

„Roku 1736 Josef Böhm z Blučiny z č. 97 vsadil k Boží muce u cesty vedoucí k Moutnicím u polí Přední ouzké tři lípy, které tam doposud stojí a vypadají v létě jako jeden strom. Jsou v polovici sešlosti, 100 let ještě vydrží.

Svatá Alžběta Durynská, když byla vezena od královského dvora uherského do Německa ke dvoru svého nastávajícího manžela do Durynk, jela z Hustopečí. U této Boží muky kázala komonstvu zastaviti, sestoupila z vozu, zde se pomodlila a jela s doprovodem do Žatčan, kde byla přítomna mši svaté a odpoledne odjela do Brna.“

Tento záznam je uveden v Kronice městečka Blučiny v roku 1928