Náhrobek Marie Nebowitzké

Katalogové číslo: 151088, památková ochrana: KP, číslo ÚSKP: 39074/7-657

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.

V 1. polovině 19. století vytvořený náhrobek Marie Nebowitzké je jedním z posledních zbytků bývalého hřbitova kolem farního kostela. Figurálně pojatý náhrobek má umělecko-historickou i kulturní hodnotu.

Pravděpodobný rok fotografií je 1950