Obětem 2. světové války

Umístění: Blučina, náměstí Svobody
Nápis:

VŠEM OBĚTEM
DRUHÉ SVĚTOVÉ
VÁLKY
1939 1945

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6221-30225