Co lze vyřídit na radnici

Ohlašovna pobytu obyvatel – trvalé pobyty
Ověřování pravosti podpisu a ověřování shody opisů nebo kopie s listinou
Místní poplatek ze psů