Poplatek za psa

Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Blučina.
Obecně závaznou vyhláškou obce Blučina číslo 2/2011 je stanovena sazba poplatku za psa 100,- Kč, za druhého a každého dalšího 100,- Kč za kalendářní rok s účinností od 7. 1. 2012.
Od poplatků ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.
Poplatku nepodléhají psi mladší 3 měsíců.

Poplatek je splatný nejpozději do 30. dubna příslušného kalendářního roku.

Úhrada poplatku:
– na pokladně obecního úřadu, jejíž pracovní doba je:
pondělí: 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00
středa: 9.00 – 12.00, 13.00 – 18.00

– bezhotovostním převodem na účet obce Blučina:
číslo účtu: 3228641/0100
VS: číslo domu
Poplatník uvede do zprávy pro příjemce jméno poplatníka (ů) a držitele (ů), za které je poplatek hrazen.

– poštovní poukázkou, která bude zaslána pouze na základě požadavku.

Právní úprava:
Obecně závazná vyhláška obce Blučina č. 2/2011, o místních poplatcích – ke stažení zde.