Povinně zveřejňované informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

 

 

 1. Oficiální název

Obec Blučina

 

 1. Důvod a způsob založení

Právní základ obcí je dán Ústavou České republiky, zákon č. 1/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu. Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů. Při plnění svých úkolů chrání také veřejný zájem vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech.

 

 1. Organizační struktura

Orgány obce jsou zastupitelstvo obce, rada obce, starosta, místostarosta a obecní úřad.

Obec Blučina má zřízen finanční výbor, kontrolní výbor, komisi stavební a komisi kulturní.

 

 1. Kontaktní spojení

Adresa: Náměstí Svobody 119, 664 56 Blučina

Telefon: 547 235 306

Fax: 547 235 221

E-mail: informace@blucina.cz (email pro běžnou komunikaci a dotazy)

Elektronická korespondence – podatelna: podatelna@blucina.cz  (slouží POUZE pro příjem elektronické oficiální digitální podatelny)

ZUJ: 582859

Datová schránka: 24HBFG3

 

 1. Bankovní spojení

Komerční banka Brno-venkov 3228641/0100

 

 1. IČO: 00287611

 

 1. DIČ: CZ00281611

 

 1. Rozpočty obce

 

Rozpočty obce zde.

 

 1. Žádosti o informace

Adresa: Náměstí Svobody 119, 664 56 Blučina

Telefon: 547 235 306

Fax: 547 235 221

E-mail: informace@blucina.cz  (email pro běžnou komunikaci a dotazy)

Elektronická korespondence – podatelna: podatelna@blucina.cz  (slouží POUZE pro příjem elektronické oficiální digitální podatelny)

Datová schránka: 24HBFG3

Úřední hodiny na Obecním úřadě v Blučině: pondělí    8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00

středa       9:00 – 12:00, 13:00 – 18:00

 

 1. Příjem žádostí a dalších podání

Adresa: Náměstí Svobody 119, 664 56 Blučina

Telefon: 547 235 306

Fax: 547 235 221

E-mail: informace@blucina.cz  (email pro běžnou komunikaci a dotazy)

Elektronická korespondence – podatelna: podatelna@blucina.cz  (slouží POUZE pro příjem elektronické oficiální digitální podatelny)

Datová schránka: 24HBFG3

Úřední hodiny na Obecním úřadě v Blučině: pondělí    8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00

středa       9:00 – 12:00, 13:00 – 18:00

 

 

 

 1. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí obecního úřadu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to písemně poštou nebo na podatelně

 

 1. Formuláře

 

 1. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

Informace o řešení nejrůznějších životních situací lze získat přímo od pracovníků obecního úřadu, nebo v obci s rozšířenou působností na městském úřadě v Židlochovicích.

 1. Předpisy

 

 1. Sazebních úhrad za poskytování informací

 

 1. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 

 1. Seznam organizací
 • Příspěvkové organizace s právní subjektivitou

Základní škola Blučina

Mateřská škola Blučina

 • Organizační složky obce bez právní subjektivity

Místní knihovna Blučina

Sbor dobrovolných hasičů

 • Svaz měst a obcí České republiky
 • Sdružení obcí a měst jižní Moravy
 • DSO Region Cezava

 

 1. Licenční smlouvy

V tuto chvíli obec žádné licence neposkytuje