Blučinský zpravodaj

Obec Blučina vydává zpravodaj čtvrtletně v nákladu 700 výtisků.

  • vydání tištěného formátu zajišťuje Ing. Petr ZÁVODNÍK (zpravodaj@blucina.cz)
  • publikaci elektronického formátu zajišťuje Petr Kubeš  BlučinaNet s.r.o.  (redakce@blucina.cz) na webu www.blucina.cz
  • termíny uzávěrek jsou: 20. 3., 20. 6., 20. 9. a 10. 12.

 

Zpravodaj je dostupný v tištěné a elektronické podobě.

(Program pro čtení pdf dokumentu si můžete zdarma stáhnout odtud > Adobe reader)

 

Věříme, že zpravodaj bude reflektovat nejen dění zpětně, ale i připravovaná dění, která stojí za seznámení. Nezapomeňte na sekci AKTUALITY, kde publikujeme i informace předané redakci od našich občanů obce Blučina. Náměty na publikaci na těchto www stránkách posílejte na email redakce@blucina.cz

Náměty do tištěného zpravodaje zasílejte na zpravodaj@blucina.cz.

 

Inzerce ve zpravodaji

Inzerce určená ke komerčním účelům je placená, dle následujícího rozměru obsazení stránky:
1/4 strany A5 = 200 Kč
1/2 strany A5 = 400 Kč
celá strana A5 = 800 Kč
Uvedená částka se platí před uzávěrkou vydání buď hotově na pokladně obecního úřadu, nebo převodem na účet č: 3228641/0100, variabilní symbol: číslo faktury.
Formát datového souboru JPG zašlete s potvrzením o úhradě na adresu zpravodaj@blucina.cz.
(za správnost, Ing. Petr Závodník)

Archiv vydaných čísel najdete zde.