Pracovní zastupitelstvo 23. 1. 2018


Vyvěšeno: 17.1.2018

Vyvěsil: Jan Šenkýř - starosta

Zpět na seznamE-mail ze dne 10. 1. 2018:

Dobrý den,

již na posledním zastupitelstvu obce konaného 20. 12. 2017 jsem avizoval několik termínů, které s nás týkají. Jak jsem „slíbil“, tak se nám podařilo udělat a v pondělí 8. 1. 2018 jsme zveřejnili návrh rozpočtu Obce na rok 2018 (najdete ho jak na úřední desce, tak v materiálech pro ZO). Pro další orientaci Vám předložím termíny přehledně v bodech, tak jak jdou po sobě.
1.) Nezapomeňte na termín podání žádostí o dataci spolkům, který je do 12. 1. 2018.
2.) Připomínám neděli 21. 1. 2018 – Odhalení pomníku americkému pilotovi Albertu L. Youngovi na náměstí.
3.) Zvu Vás na pracovní jednání ZO, které se bude konat v úterý 23. 1. 2018 od 17:00 v rámci rady obce.
4.) Veřejné zasedání ZO bude den poté, tj. ve středu 24. 1. 2018 od 18:00.
Prosím o potvrzení účasti/neúčasti na pracovním ZO a na veřejném ZO.
Podklady pro jednání ZO včetně návrhu rozpočtu a změn, které uděláme v průběhu zveřejnění před schválením, jsou na webu a dále je budu aktualizovat a doplňovat.
Na tomto pracovním ZO bych rád probral 2 témata, kterými jsou „Rozpočet obce na rok 2018“  a „Výstavba haly CTParku – BLU3“
1.) ROZPOČET OBCE NA ROK 2018

Návrh rozpočtu oficiálně zveřejněný dne 8. 1. 2018 naleznete zde:

http://www.blucina.cz/uredni_deska/navrh-rozpoctu-obce-blucina-na-rok-2018/

Jinak přikládám zveřejněné dokumenty i takhle:

Navrh_rozpoctu_2018_Prijmova_cast

Navrh_rozpoctu_2018_Vydajova_cast

Navrh_rozpoctu_8.1.2018_prijem

Navrh_rozpoctu_8.1.2018_vydej

A tady je návrh rozpočtu s vyznačenými úpravami oproti zveřejnění, tak jak bychom ho měli schválit:

 

2.) VÝSTAVBA HALY CTParku – BLU3
Pro přehlednost přikládám mnou vypracovanou tabulku kladů a záporů:
Jedním z velkých kladů je vyjádření MěÚ Židlochovice – jen vydržet a nepodlehnout
Propočty daní:
Jinak pro představu i pár obrázků vizualizace: