Zastupitelstvo 9. května 2017


Vyvěšeno: 2.5.2017

Vyvěsil: Jan Šenkýř - starosta

Zpět na seznam1.) Schválení programu


2.) Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

Nominuji Hanu Novotnou a Petru Minaříkovou do návrhové komise

a jako ověřovatele zápisu navrhuji Františka Kuglera a Milana Zajíce.


3.) Rozpočtové opatření č. 2/2017

Schválení rozpočtového opatření č. 2/2017 je ten bod, kvůli kterému bylo svoláno zastupitelstvo. Jde o další nepřesnost spojenou se ziskem dotace na sportovní halu. Získaná dotace ve výši 12 997 005 Kč nám z MŠMT byla pozastavena z důvodu zástavního práva na pozemek v areálu krytého bazénu, na kterém chceme stavět. Toto zástavní právo je na pozemku jako majetek, kterým obec Blučina ručí za VAK v rámci výstavby ČOV. Prakticky tedy musíme vytáhnout z obecních peněz dalších 2 226 272 Kč, které půjčíme VAK, aby dluh splatili a tím se pozemek vyváže ze zástavního práva. Lze to splatit předčasně bez penále, jen musíme doplatit úroky. Zde ještě Navrh_Smlouvy_s_VAK_pujcka

Rozpočtové opatření má dvě části. Druhá část je doplnění DPPO (Daň z příjmu právnických osob) za rok 2016. Tohle rozpočtové opatření bylo avizováno už při schvalování rozpočtu.

Rozpoctove_opatreni_c.2


4.) Žádost o prodej části obecního pozemku p. č. 952/1

Prodej části „Hliníku“ po vyvěšení Ondřeji Schillerovi, který jsme schválili a vyvěsili Zamer_Schiller. Tady je ještě jednou pro přehlednost Zadost_Schiller. Ondřej si nechal zpracovat geometrák, do záměru jsme sice napsali cca 75 m2, ale ve skutečnosti je dle Geometrak_Schiller to celkem 77 m2. V minulosti jsme část „Hliníku“ prodávali Františku Nezmeškalovi za cenu, kterou můžete vidět v dokumentu Smlouva_Nezmeskal.


5.) Žádost o prodej části obecního pozemku p. č. 912/16

Vyvěsit záměr o prodej části obecního pozemku Zadost_Zedek, které již bylo na zastupitelstvu odloženo a podrobeno místnímu šetření.


6.) Žádosti spolků o dotaci

Ve druhém kole žádostí blučinských spolků o dotaci se sešli už jen dvě žádosti Zadost_Spolek_LD (110 000 Kč) a Zadost_Blucinaci (38 000 Kč).


7.) Účetní závěrka MŠ Blučina – tady se nám vloudila „chybička“

Dostal se nám do programu zasedání bod, který tam nemá co dělat. Přečtěte si prosím §102 odst. 2 písm. p, který je úzce spojen s §84 odst. 4 ve Vynatek_ze_zakona_o_obcich, kde najdete odpověď. Závěr je tedy takový, že tento bod necháváme a návrh na usnesení je: „Zastupitelstvo obce bere na vědomí účetní závěrku Mateřské školy Blučina.“ 


8.) Různé

a) Rozhodnutí vyvěsit záměr o prodeji části obecních pozemků p. č. 2451/3, 1675/1, 1676/1 a 1677/1. Jedná se o pozemky, které jsme už řešili na zastupitelstvu i místním šetření po předložení Zadost_Jirikovsky, ke které Ing. Ptáček zpracoval Geometrak_Jirikovsky. Toto zaměření odpovídá výměrám Navrh_vymer_i_s_mapou_ Jirikovsky, pro přehlednost bez mapky se zapsanými výměrami Navrh_vymer_Jirikovsky.

b) Rozhodnutí vyvěsit záměr o prodeji obecních pozemků p. č. 1589/4 (72 m2) a 1589/5 (54 m2) a ještě nově vzniklý dělením 1590/5 (27 m2) – viz Geometrak_u_Hrbitova_s_poznamkami. Bývalý pan starosta Srnec slíbil tyto pozemky panu Ivanovi jako „výměnu“ za prodej pozemku Cezavy opět pro výstavbu sportovní haly v areálu koupaliště (konkrétně bychom za ně měly získat pozemek o totožné výměře 152 m2 p. č. 4421).

c) Smlouva o bezúročné půjčce VAK – myslím, že to musíme mít v samostatném usnesení Navrh_Smlouvy_s_VAK_pujcka.


9.) Diskuze


10.) Závěr