Zastupitelstvo 26. 2. 2018


Vyvěšeno: 6.2.2018

Vyvěsil: Jan Šenkýř - starosta

Zpět na seznam1. Schválení programu – Pozvanka_28._ZO


2. Volba ověřovatelů zápisu

 Jako ověřovatele zápisu navrhuji Ing. Olinu Jochmanovou a Ing. Františka Minaříka

3. Plnění usnesení z minulých zastupitelstev obce

3. 1. Pozemky pod asfaltovou cestou na Výhon v majetku manželů Šťastných


4. Řád veřejného pohřebiště

Rad_verejneho_pohrebiste


5. Podání žádosti o dotaci na restaurování morového sloupu

Blucina_sloup_smlouva

Inventarizační karta – morový sloup

Materiálový průzkum P899 – Blučina, 24.5.2017

Povinné přílohy

Rozhodnuti

Výpis katastr

Zadost_pamatkova_pece


6. Podání žádosti o dotaci pro jednotku sboru dobrovolných hasičů

Zadost_obec-JMK_2017

Zadost_obec-JMK_2018

Zprava_velitele_JSDH_2017


7. Diskuze


8. Závěr
Prosím o potvrzení přečtení podkladů a potvrzení účasti e-mailem!!!