Poplatek za odvoz komunálního odpadu a poplatek za psa

Obecní úřad Blučina oznamuje, že od 1. února do 30. dubna 2018 vybírá poplatky za odvoz komunálního odpadu ve výši 550 Kč za osobu a poplatek za psa ve výši 100 Kč v úřední dny v pondělí od 8:00 do 17:00 a ve středu od 9:00 do 18:00. Poplatky lze uhradit i převodem na účet č. 3228641/0100, variabilní symbol: číslo domu, do zprávy pro příjemce uveďte, za koho je poplatek uhrazen. Známky se v letošním roce na popelnice vydávat nebudou, proto prosím upřednostněte platbu převodem.