Poplatky TKO a ze PSA 2017

Poplatky za odvoz komunálního odpadu a ze psa za rok 2017 se vybírají od 1. 2. 2017 do 30. 4. 2017. Poplatek TKO 550 Kč a ze psa 100 Kč můžete uhradit přímo na pokladně obecního úřadu nebo bezhotovostním převodem č.ú. 3228641/0100 (jako variabilní symbol použijte číslo popisné).

Otevírací doba:

Pondělí: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00

Středa: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 18:00

Pro více informací:

http://www.blucina.cz/obecni_urad/co-lze-vyridit-na-radnici/poplatek-za-nakladani-s-komunalnim-odpadem/

http://www.blucina.cz/obecni_urad/co-lze-vyridit-na-radnici/poplatek-za-psa/