Pořad bohoslužeb 13. 8. do 20. 8. 2017

  1. 8. NEDĚLE 19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – sbírka na opravy ve farnosti

Blučina                         7:30 mše sv.: Za Leopolda Kuglera, za Ladislava a Růženu

Kaplanovy, za celou živou a + rodinu.

Měnín                          9:00 mše sv.: Za Vladimíra a Marii Vognárkovy a duše v očistci

Žabčice                     10:30 hodová mše sv.: Za farníky.

 

  1. 8. PONDĚLÍ Památka sv. Maxmiliána M. Kolbeho, kněze a mučedníka

Blučina                       8:00 mše sv.: Na vlastní úmysl.

 

  1. 8. ÚTERÝ Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

 

  1. 8. STŘEDA 18:00 sv. smíření + modlitba sv. růžence

Měnín                        18:30 mše sv.: Za Josefa Palána, rodiče. a živou rodinu.

 

  1. 8. ČTVRTEK 18:00 sv. smíření + modlitba sv. růžence

Přísnotice                  18:30 mše sv.: Za Miladu a Vladimíra Langovy, Zdeňka Režného,

živ. a zemřelou rodinu  +  Za obrácení hříšníků.

 

  1. 8. PÁTEK 18:00 sv. smíření + modlitba sv. růžence

Blučina                       18:30 mše sv.: Na jistý úmysl.

 

  1. 8. NEDĚLE 20. NEDĚLE V   MEZIDOBÍ

Přísnotice                  7:30 mše sv.: Za Marii a Stanislava Urbánkovy a syna.

Měnín                        9:00 mše sv.: Za Zdeňka Klíčníka a rodiny Klíčníkovu, Kucharskich,

Žákovu a duše v očistci.

Blučina                       10:30 hodová mše sv.: Za farníky +

+ Za rod. Hanušovu, Jana a Emilii,za syny Jana, Miroslava a Josefa

 

 

F a r n í     o z n á m e n í :

 

Blučina – vzadu v kostele můžete přispívat na večeři pro poutníky putující na Velehrad. Pouť projde Blučinou ze středy 23. na čtvrtek 24. srpna. Děkujeme!

Všechny farnosti:

– v sobotu 2. září se uskuteční tradiční starobylá zásvětná pouť k Panně Marii do Žarošic. Autobus vyzvedne poutníky v Přísnoticích a v Žabčicích (v 9,30 hod.), dále pak v Blučině (9,55 hod.) a v Měníně (10,30 hod.). Program pouti je sestaven tak, aby byl nenáročný pro starší poutníky i pro děti. Cena je 150 Kč, děti a mládež jedou zdarma. Není nutné se dopředu přihlašovat. Další informace jsou na plakátku na vývěsce.

– dnes byla sbírka na opravy, všem dárcům velké díky!!!