Pořad bohoslužeb od 10.12. do 17.12.2017

 

 

10. 12. NEDĚLE 2. NEDĚLE ADVENTNÍ – sbírka na opravy v naší farnosti

Přísnotice 7:30 mše sv.: Za Františku a Frant. Čermákovy, dceru a vnuka.

Měnín 9:00 mše sv: Za farníky.

Blučina 10:30 mše sv.: Za rodiče Kleinovy.

 

STŘEDA Památka sv. Lucie, panny a mučednice

13. 12. 17:00 modlitba sv. růžence (NA FAŘE)

 

ČTVRTEK Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve

Žabčice (DD) 14:00 předvánoční sv. smíření

14. 12. 14:30 mše sv.: Za obyvatele domu a na jejich úmysly.

Měnín 17:00 předvánoční sv. smíření + modlitba sv. růžence

17:30 mše sv.: Na vlastní úmysl.

 

PÁTEK 17:00 předvánoční sv. smíření + modlitba sv. růžence

15. 12. Blučina 17:30 mše sv.: Za Marii Jedličkovu a celou rodinu.

 

SOBOTA

 

17. 12. NEDĚLE 3. NEDĚLE ADVENTNÍ

Přísnotice 7:30 mše sv.: Za farníky (7:00 předvánoční sv. smíření)

Měnín 9:00 mše sv: Za živ. a + rod. Michálkovu, Povolnou a Boží ochranu

Blučina 10:30 mše sv.: Za Evu Bílkovou, rče. Vaňkovy +

+ Za nemocnou osobu a celou rodinu.

11:15 křestní slavnost

 

F a r n í o z n á m e n í :

 

Přísnotice – předvánoční svátost smíření bude v SO 23. 12. od 17. h. a od 18.15 h.

– 13. 11. přišel dar na účet na opravu kostela 5.000 Kč, 4. 12. pak 7.000 Kč. Děkujeme!!!

Měnín – předvánoční svátost smíření bude ve ČT 21. 12. od 16:45 h. a od 18. h.

živý Betlém bude 27. 12. v 15. hod.; Vánoční koncert bude 30. 12. v 15. h.

Blučina – předvánoční svátost smíření bude v PÁ 22. 12. od 16:45 h. a od 18. h.

moc prosím blučinské ženy, aby přinesly něco napečeného nebo pomazánku na středeční setkání (schůzi) kněží našeho děkanství, která proběhne ve středu 13. prosince dopoledne na naší faře. Děkuji.

vánoční výzdoba kostela, chystání stromků proběhne v sobotu 23. 12. od 9. hod.

5. 12. přišel dar na účet naší farnosti ve výši 8.000 Kč. Děkujeme dárci!!!