Pořad bohoslužeb od 11. 2. do 18. 2. 2018

 

  1. 2. NEDĚLE 6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – sbírka na opravy v naší farnosti

Přísnotice                    7:30 mše sv.: Za farníky + Za Dobromilu Brichtovou, roz. Saitlovu.

Měnín                           9:00 mše sv: Za Josefa, Věru a Martu Růžičkovy.

Blučina                       10:30 mše sv.: Za Jana Daňka, Františku Kindlovou, rod. Kuglerovu

a Daňkovu.

 

 

  1. 2. STŘEDA Popeleční středa  –  den  přísného  postu

Přísnotice                  17:00 modlitba sv. růžence + sv. zpověď

17:30 mše sv.: Za Františka Bartoňka, živ. a + rodinu.

Blučina                       18:30 modlitba sv. růžence + sv. zpověď

19:00 mše sv.: Za Františka Flodera a za duše v očistci.

 

  1. 2. ČTVRTEK 17:00 modlitba sv. růžence + sv. zpověď

Měnín                                     17:30 mše sv.(s udělováním popelce): Na poděkování za dar života.

 

  1. 2. PÁTEK

Blučina                       9:00 mše sv.: Za Jiřího Golda a dvoje rodiče.

 

 

  1. 2. NEDĚLE 1. NEDĚLE POSTNÍ

Přísnotice                    7:30 mše sv.: Za Jana a Josefu Urbánkovy, syna, vnuka, živ. a + r.

Měnín                           9:00 mše sv: Za živ. a + rod. Kamenickou a Povolnou.

Blučina                       10:30 mše sv.: Za Jana Hanuše, syna, zetě a 2 rodiče.

Všechny farnosti                   14:00 křížová cesta  (v kostele)

 

F a r n í     o z n á m e n í :

 

Všechny farnosti:

 

– přijímám intence na mše sv. pro kněze do pohraničí. Termín: kdykoliv během roku 2018.

– v sobotu 10. března v 8. hod. v kostele v Telnici – Dívčí olympiáda – den pro děvčata (všechny děvčata školního věku)! Podrobnosti na nástěnce.

– v rámci týdne manželství jste srdečně zváni na:

1)  PŘEDNÁŠKA „BIBLICKÝ JAZYK LÁSKY“
13.2.2018, 18.00 – 20.00 hod, Salón primátora města Brna, Mečová 5, Brno.

2)  JEDNODENNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA BUĎTE SVATÍ JAKO JÁ JSEM SVATÝ, PRAVÍ HOSPODIN“
17.2.2018 od 9.00 do 15.00 kino Scala na Moravském náměstí č.3., Brno

 

Přísnotice: přijali jsme od dárkyně 3. tis. Kč na opravu střechy kostela. Pán Bůh zaplať.