Pořad bohoslužeb od 11. 6. do 18. 6 2017

NEDĚLE                    Slavnost  Nejsvětější  Trojice

  1. 6. 10:30 mše sv.: Za Antonína Flodera, manželku a zemřelou přízeň.

 

PONDĚLÍ

  1. 6.

 

ÚTERÝ                      Památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve

  1. 6.

 

STŘEDA

  1. 6.

 

ČTVRTEK

  1. 6.

 

PÁTEK                       13:00 zádušní mše sv.: Za + p. Miroslava Kovaříka

  1. 6.

 

SOBOTA

  1. 6.

 

NEDĚLE                    Slavnost  TĚLA   A  KRVE  PÁNĚ – Boží Tělo – sb. na opravy

  1. 6. 10:30 mše sv.: Za + Františka Flodera, duše v očistci +

+ Za rče. Hanušovy, Marii a Jana, rče. Hrdličkovy, za + a živ. rodinu

 

 

 

 

 

F a r n í     o z n á m e n í :

 

 

 

– minulou neděli byla sbírka na charitu. Vybralo se 6.800 Kč. Všem dárcům velké díky.

– srdečně děkuji všem, kteří jakýmkoliv dílem pomohli s letošním 6. ročníkem blučinské Noci kostelů.

– děkuji za uložení okapového žlabu při zdi u kaplanky, za úklid na faře a za vše ostatní, co jste udělali nebo děláte pro naši farnost v kostele nebo v jeho okolí.