Pořad bohoslužeb od 12. 11. do 19. 11. 2017

12. 11. NEDĚLE 32. NEDĚLE V  MEZIDOBÍ – SBÍRKA NA OPRAVY
Přísnotice 7:30 mše sv.: Za rod. Pospíšilovu a Flodrovu.
Měnín 9:00 mše sv: Za Oldřicha Absolona, 2 rodiče a duše v očistci
Blučina 10:30 mše sv.: Za Františku a Jaroslava Šillerovy a 2 rodiče.

PONDĚLÍ Památka sv. Anežky České, panny
ÚTERÝ

STŘEDA 17:00 sv. smíření + modlitba sv. růžence
15. 11. Přísnotice 17:30 mše sv.: Na poděkování za dar zdraví.

ČTVRTEK 17:00 sv. smíření + modlitba sv. růžence
16. 11. Měnín 17:30 mše sv.: Za živ. a + rod. Palánovu a Linhartovu a duše v oči.

PÁTEK Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice
17. 11. Blučina 8:00 mše sv.: Za Štefana Hracha, rče., živ. a + rodinu.

SOBOTA
18. 11.

19. 11. NEDĚLE 33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Přísnotice 7:30 mše sv.: Za Vojtěšku a Františka Strouhalovy a rodiče.
Měnín 9:00 mše sv: Za farníky.
Blučina 10:30 mše sv.: Za rodiče Haňkovy a dceru.

F a r n í o z n á m e n í :

tuto neděli byla sbírka na opravy v našich farnostech. Všem dárcům velké díky!!
Blučina: prosím členy ERF, aby přišli po mši sv. na krátkou chvíli do zákristie. Děkuji.
Včera večer zemřel v Blučině náš bratr a dobrodinec naší farnosti p. Jaroslav Hanuška. R. I. P.
Přísnotice: volný úmysl na mši sv. – středa 29. 11.