Pořad bohoslužeb od 12. 2. do 19. 2. 2017

NEDĚLE                    6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – sbírka na opravu střechy kostela

  1. 2. 10:30 mše sv.: Za rodiče Dosedlovy, syna a P. Josefa Dosedly.

 

PONDĚLÍ

  1. 2.

 

ÚTERÝ

  1. 2.

 

STŘEDA

  1. 2.

 

ČTVRTEK

  1. 2.

 

PÁTEK                       17:00 sv. smíření

  1. 2. 17:30 mše sv.: Za + Františka Flodera a duše v očistci.

                                   19:00 setkání biřmovanců na faře v Měníně

 

SOBOTA

  1. 2.

 

NEDĚLE                    7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  1. 2. 10:30 mše sv.: Za Oldřicha Tyce a rodiče.

 

 

 

 

 

 

F a r n í     o z n á m e n í :

 

 

 

– tuto neděli 12. února byla sbírka na opravy střechy krovu kostela. Všem dárcům velké díky!

– v pátek 17. února v 19. hod. bude v Měníně na faře setkání biřmovanců.