Pořad  bohoslužeb od 14. 1. do 21. 1. 2018

 

 

 

  1. 1. NEDĚLE 2. NEDĚLE V   MEZIDOBÍ

Přísnotice                     7:30 mše sv.: Za Marii Duchoňovu, rodiče, sourozence, švagrovou,

neteř Marii a živou rodinu.

Měnín                           9:00 mše sv: Za farníky.

Blučina                       10:30 mše sv.: Za Luboše Hradila, rodiče a duše v očistci.

11:15 křestní slavnost

 

PONDĚLÍ

ÚTERÝ

 

  1. 1. STŘEDA Památka sv. Antonína, opata

Přísnotice                   17:00 sv. smíření + modlitba sv. růžence

17:30 mše sv.: Za živ. a + rodinu, za dar zdraví.

 

  1. 1. ČTVRTEK Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů

Měnín                                    17:00 modlitba sv. růžence + sv. zpověď

17:30 mše sv.: Na poděkování s prosbou za duše v očistci.

 

  1. 1. PÁTEK 17:00 modlitba sv. růžence + sv. zpověď

Blučina                       17:30 mše sv.: Za rod. Knotovu, Kleinovu a Pelouškovu a za duše v očistci.

 

 

  1. 1. NEDĚLE 3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – sbírka na opravy v naší farnosti

Přísnotice                     7:30 mše sv.: Za farníky.

Měnín                           9:00 mše sv: Za živ. a + rod. Maresovu, Aujeskou a duše v očistci.

Blučina                       10:30 mše sv.: Za Zdeňka Ebera a rodinu.

 

 

 

F a r n í     o z n á m e n í :

 

 

 

Všechny farnosti: – přijímám intence na mše sv. pro kněze do pohraničí. Termín: kdykoliv během roku 2018. Farní ples se letos konat nebude, bližší informace o plesech v našem okolí jsou na vývěsce u fary v Blučině.

Měnín: stále jsou volné mše sv. ve ČT: 1. února, 15. února, 15. března, 12. dubna, 3. května…