Pořad bohoslužeb od 15. 1. do 22. 1. 2017

 

NEDĚLE                    2. NEDĚLE  V  MEZIDOBÍ – sbírka na opravu krovu presbytáře

  1. 1. 10:30 mše sv.: Za Jana a Elišku Šaferovy a syna.

 

PONDĚLÍ

  1. 1.

 

ÚTERÝ                      Památka sv. Antonína, opata

  1. 1.

 

STŘEDA                    Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů

  1. 1. KNĚŽSKÁ REKOLEKCE V BLUČINĚ NA FAŘE

 

ČTVRTEK

  1. 1.

 

PÁTEK                       17:00 adorace + sv. smíření

  1. 1. 17:30 mše sv.: Za Jana Demala, 2 rodiče a duše v očistci.

                                   19:00 setkání biřmovanců na faře v Měníně

 

SOBOTA                   Památka sv. Anežky, panny a mučednice

  1. 1. 20:00 5. farní ples v Měníně

 

NEDĚLE                    3. NEDĚLE  V MEZIDOBÍ

  1. 1. 10:30 mše sv.: Za Jana Hanuše, syna, zetě a 2 rodiče.

 

 

 

 

F a r n í    o z n á m e n í :

 

 

– přihlašujte se vzadu v kostele na 5. FARNÍ PLES,  KTERÝ  SE  USKUTEČNÍ  V SOBOTU  21.  LEDNA  v Měníně. Pozvánky jsou na tamtéž místě také k dispozici. Jste srdečně zváni, pozvěte i své přátele a známé. S vděčností přijmeme i ceny do tomboly. Vždy po mši sv. je možné je přinést do zákristie nebo na faru.

– setkání biřmovanců bude tento pátek 20. ledna v 19. h. na faře v Měníně.

– dnes byla sbírka na opravu krovu presbytáře. Všem dárcům velké díky.