Pořad bohoslužeb od 15. 10. do 22. 10. 2017

 

  1. 10. NEDĚLE 28. NEDĚLE  V MEZIDOBÍ – sbírka na opravy ve farnosti

Přísnotice         7:30 mše sv.(křest): Za Marii Flodrovu, manžela a sourozence.

Měnín             9:00 mše sv: Za přijatá dobrodiní s prosbou o Boží ochranu do dalších let.          9:45 křestní slavnost

Blučina        10:30 mše sv.:  Za Luboše Hradila a rodiče.

 

PONDĚLÍ

ÚTERÝ        Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka

 

STŘEDA        Svátek sv. Lukáše, evangelisty

  1. 10. 17:00 sv. smíření + modlitba sv. růžence

Přísnotice        17:30 mše sv.: Za Blažeje a Annu Vejchodovy, syna, živ. a + rod.

 

ČTVRTEK       

  1. 10. 17:00 sv. smíření + modlitba sv. růžence

Měnín            17:30 mše sv.: Za živ. a + rod. Konvicovu a Ralenovskou.

 

PÁTEK       

  1. 10. 17:00 sv. smíření + modlitba sv. růžence

Blučina        17:30 mše sv.: Za živou a + rod. Broklovu.

 

SOBOTA        Setkání dětí v Rajhradě – „Jeden den v Rajhradě“

  1. 10. od 9.30 hod asi do 14 hodin

 

  1. 10. NEDĚLE 29. NEDĚLE  V  MEZIDOBÍ –   SBÍRKA   NA   MISIE

Přísnotice         7:30 mše sv.(křest): Za Jindřicha Urbánka a rodiče z obojí strany.

Měnín             9:00 mše sv: Za Karla a Terezii Kolegarovy, za rod. Kolegarovu a Odrážkovu.          9:45 křestní slavnost (3 děti)

Blučina        10:30 mše sv.:  Za rče. Horáčkovy, Krumpolcovy, sourozence a za zdraví celé rodiny.    11:15 křestní slavnost

 

F a r n í     o z n á m e n í :

 

 

  • dnes byla sbírka na opravy v našich farnostech. Všem dárcům velké díky. Na příští neděli je vyhlášena SBÍRKA NA  MISIE (přečíst dopis k misiím).
  • přečíst zvací dopis k setkání dětí v Rajhradě.