Pořad bohoslužeb od 16. 4. do 23. 4. 2017

 

 

NEDĚLE                    SLAVNOST   ZMRTVÝVSTÁNÍ  PÁNĚ – Boží hod velikonoční

  1. 4. 10:30 mše sv.: Za Jana Demala, živ. a + rod. a duše v očistci.

11:15 svátostné požehnání.

 

PONDĚLÍ   VELIKONOČNÍ

  1. 4. 10:30 mše sv.: Za Luboše Hradila, rodiče a duše v očistci.

 

ÚTERÝ VELIKONOČNÍ

  1. 4.

 

STŘEDA VELIKONOČNÍ

  1. 4.

 

ČTVRTEK VELIKONOČNÍ

  1. 4.

 

PÁTEK VELIKONOČNÍ

  1. 4. 17:00 modlitba sv. růžence

17:30 pobožnost k Božímu milosrdenství (korunka, litanie)

 

SOBOTA VELIKONOČNÍ

  1. 4.

 

NEDĚLE                    2. NEDĚLE  VELIKONOČNÍ (BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ)

  1. 4. 10:30 mše sv.: Za Jana Flodera, rče. a sestru

+ Za Annu Bartlovu, manžela a zetě.

 

 

 

 

F a r n í     o z n á m e n í :

 

 

– dnešní neděli byla sbírka na opravu střechy presbytáře. Všem dárcům velké díky.

– chtěl bych poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv dílem a úkolem aktivně účastnili a připravili důstojné prožití Svatého týdne. Děkuji kostelníkům, ministrantům, lektorům, zpěvákům (-čkám), varhaníkům, děkuji za úklid kostela a okolo něj, za květinovou výzdobu….atd.