Pořad  bohoslužeb od 17. 12. do 24. 12. 2017

 

17.12. NEDĚLE 3. NEDĚLE ADVENTNÍ

Přísnotice                     7:30 mše sv.: Za farníky      (7:00 předvánoční sv. smíření)

Měnín                           9:00 mše sv: Za živ. a + rod. Michálkovu, Povolnou a Boží ochranu

Blučina                       10:30 mše sv.: Za Evu Bílkovou, rče. Vaňkovy +

+ Za nemocnou osobu a celou rodinu.

11:15 křestní slavnost

 

STŘEDA

 1. 12. Přísnotice 17:00 modlitba sv. růžence (na FAŘE)

 

ČTVRTEK                 16:45 předvánoční sv. smíření + modlitba sv. růžence

 1. 12. Měnín 17:30 mše sv.: Za živ. a + rod. Novotnou a Sýkorovu.

18:00 předvánoční sv. smíření

 

PÁTEK                       16:45 předvánoční sv. smíření + modlitba sv. růžence

 1. 12. Blučina 17:30 mše sv.: Na poděkování za 80 let života a za živ.

a + rod. Stržínkovu.

18:00 předvánoční sv. smíření

 

SOBOTA                   17:00 předvánoční sv. smíření + modlitba sv. růžence

 1. 12. Přísnotice 17:30 4. advent. ned, mše sv.: Za Jos. Baucha,živ.a zemř. rodinu.

18:15 předvánoční sv. smíření

 

24. 12. NEDĚLE 4. NEDĚLE ADVENTNÍ

Měnín                           9:00 mše sv: Za živ.a + rod. Aujeskou, Maresovu a za mír ve světě

Blučina                       10:30 mše sv.: Za Roberta Relicha a 2 prarodiče.

 

24. 12. VEČER Štědrý den – Vigílie ze Slavnost Narození Páně

Přísnotice                   15:30 půlnoční mše sv.: Za Marii a Vladimíra Kopřivovy, 2 rče.a zetě

Blučina                       20:00 půlnoční mše sv.: Na vlastní úmysl.

Měnín                         21:00 půlnoční mše sv.: Za farníky.

 

 

F a r n í     o z n á m e n í :

 

 

 • živý betlém bude v Měníně dne 27. 12. v 15. hod. na prostranství před kostelem. Jste srdečně zváni.
 • Vánoční koncert bude v Měníně dne 30. 12. v 15. h.
 • Farní ohlášky:

 

Přísnotice – minulou neděli se vybralo na opravy ………………………P. B. zaplať.

 

Měnín – minulou neděli se vybralo na opravy ………………………P. B. zaplať.

 • živý Betlém bude 27. 12. v 15. hod.; Vánoční koncert bude 30. 12. v 15. h.
 • chtěl bych poděkovat ženám za kompletní zařízení nových oltářních pláten pro náš kostel – jedná se o adventně – postní sadu. Jsem tomu moc rád a děkuji Vám všem, kteří jste to zařizovali.
 • po mši sv. prosím ERF o krátkou zastávku v zákristii. Děkuji Vám.

Blučina – minulou neděli se vybralo na opravy 7.000 Kč. P. B. zaplať.

 • moc děkuji nejen blučinským ženám, ale i mužům za přinesené občerstvení pro kněze, kteří tuto středu byli na schůzi na naší faře v Blučině. Děkuji Vám za ochotu a pomoc.
 • děkuji také za předvánoční úklid fary.
 • chystání stromků na farním dvoře – zvláště prosíme muže – bude v pátek 22. 12. po mši sv. (cca 18. hod) a stavění betléma v kostele.
 • vánoční výzdoba kostela, zdobení stromků a úklid kostela proběhne v sobotu 23. 12. v 8. hod. Děkuji předem všem, kteří přijdou pomoci. Přijďte také!!!