Pořad bohoslužeb od 18. 2. do 25. 2. 2018

 

  1. 2. NEDĚLE 1. NEDĚLE POSTNÍ

Přísnotice                    7:30 mše sv.: Za Jana a Josefu Urbánkovy, syna, vnuka, živ. a + r.

Měnín                           9:00 mše sv: Za živ. a + rod. Kamenickou a Povolnou.

Blučina                       10:30 mše sv.: Za Jana Hanuše, syna, zetě a 2 rodiče.

Všechny  farnosti                  14:00 křížová cesta  (v kostele)

 

 

  1. 2. STŘEDA Připomínka sv. Petra Damianiho, biskupa a učitele Církve

Přísnotice                  17:00 modlitba sv. růžence + sv. zpověď

17:30 mše sv.: Za Josefa Baucha a rodiče.

 

  1. 2. ČTVRTEK Svátek Stolce svatého apoštola Petra

Měnín                                     17:00 modlitba sv. růžence + sv. zpověď

17:30 mše sv.: Za rod. Lauterbachovu, Aujeskou a Ladislava Navrátila.

 

  1. 2. PÁTEK Připomínka sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka

Blučina                       17:00 modlitba sv. růžence + sv. zpověď

17:30 mše sv.: Za Marii Zabloudilovou, Annu Vitáskovou a Věru Vogelovou + Za Marii Šťastnou.

 

  1. 2. NEDĚLE 2. NEDĚLE POSTNÍ – sbírka  Haléř sv. Petra

Přísnotice                    7:30 mše sv.: Za + Marii Škardovu, Pavla Vlka, živ. a + rodinu.

Měnín                           9:00 mše sv: Za farníky.

Blučina                       10:30 mše sv.: Za Marii a Františka Šafferovy, Terezii Pavlicovu a za duše v očistci.

Všechny  farnosti                  14:00 křížová cesta  (v kostele)

 

F a r n í     o z n á m e n í :

 

Všechny farnosti:

– minulou neděli se na opravy vybralo v Blu 6,3 tis. Kč, v Mě ……. Kč a v Př 7 tis. Kč. Příští neděli je biskupstvím vyhlášena sbírka Haléř sv. Petra pro pomoc strádajícím ve světě.

– přijímám intence na mše sv. pro kněze do pohraničí. Termín: kdykoliv během roku 2018.

– v sobotu 10. března v 8. hod. v kostele v Telnici – Dívčí olympiáda – den pro děvčata (všechny děvčata školního věku)! Podrobnosti na nástěnce.

Přísnotice: přijali jsme od dárkyně 5. tis. Kč na opravu střechy kostela. Pán Bůh zaplať.