Pořad bohoslužeb od 18. 6. do 25. 6. 2017

 

NEDĚLE                    Slavnost  TĚLA   A  KRVE  PÁNĚ – Boží Tělo

  1. 6. 10:30 mše sv.: Za + Františka Flodera, duše v očistci +

+ Za rče. Hanušovy, Marii a Jana, rče. Hrdličkovy, za + a živ. rodinu

 

PONDĚLÍ

  1. 6.

 

UTERÝ

  1. 6. 17:30 MŠE SV.: Za Josefa Hlavsu, rodiče a sestru.

 

STŘEDA                    Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka

  1. 6.

 

ĆTVRTEK

  1. 6.

 

PÁTEK                       Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

  1. 6.

 

SOBOTA                   Slavnost Narození sv. Jana Křtitele

  1. 6.

 

NEDĚLE                    12. neděle v mezidobí

  1. 6. 10:30 mše sv.: Za Frant. a Františku Hanušovy, za Jakuba a Antonii

Tollerovi a 2 rodiče.

 

 

 

 

F a r n í     o z n á m e n í :

 

 

 

– tuto neděli byla sbírka na opravy v naší farnosti. Všem dárcům velké díky. Na příští neděli je vyhlášena sbírka na bohoslovce.

– v pátek mše sv. nebude, ale bude již v úterý.