Pořad bohoslužeb od 19. 2. do 26. 2. 2017

NEDĚLE                    7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  1. 2. 10:30 mše sv.: Za Oldřicha Tyce a rodiče.

 

PONDĚLÍ

  1. 2.

 

ÚTERÝ

  1. 2.

 

STŘEDA                    Svátek Stolce svatého apoštola Petra

  1. 2.

 

ČTVRTEK                 Památka sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka

  1. 2.

 

PÁTEK                       17:00 modlitba sv. růžence

  1. 2. 17:30 mše sv.: Za Františku Bartlovu, manžela a sestru.

 

SOBOTA

  1. 2.

 

NEDĚLE                    8. NEDĚLE  V  MEZIDOBÍ – sbírka Haléř sv. Petra

  1. 2. 10:30 mše sv.: Za Ladislava Sklenáře, 2 rodiče a duše v očistci.

 

 

 

 

 

F a r n í     o z n á m e n í :

 

 

 

– minulou neděli 12. února byla sbírka na opravy střechy krovu kostela. Vybralo se 6.750 Kč. Všem dárcům velké díky!

– příští neděli 26. února bude sbírka Haléř sv. Petra.