Pořad bohoslužeb od 2. 4. do 9. 4. 2017

 

NEDĚLE                    5. NEDĚLE  POSTNÍ

  1. 4. 10:30 mše sv.: Za Klotildu Böhmovu, manžela, rče. a sourozence.

14:00 křížová cesta

 

PONDĚLÍ

  1. 4.

 

ÚTERÝ

  1. 4.

 

STŘEDA

  1. 4.

 

ČTVRTEK

  1. 4.

První pátek

PÁTEK                       17:00 adorace + sv. smíření

  1. 4. 17:30 mše sv.: Za živ. a + rod. Zajícovu, za duše v očistci

+ Za společenství živého růžence

 

SOBOTA

  1. 4.

 

NEDĚLE                    KVĚTNÁ   (PAŠIJOVÁ)   NEDĚLE – žehnání ratolestí

  1. 4. 10:30 mše sv. (s průvodem od fary): Za Františku Jedličkovu,

manžela, dceru, syna, snachu, Václava Kouřílka a duše v oči.

14:00 křížová cesta

 

 

 

 

F a r n í     o z n á m e n í :

 

 

  • volný úmysl na mši sv. na Zelený čtvrtek (13.4.) a na Velikonoční pondělí (17. 4.)
  • velikonoční obřady v naší farnosti: zel. ČT 16.30 h.; velký PÁ 17:30; bílá SO 17:30.