Pořad bohoslužeb od 2. 7. do 9. 7. 2017

 

NEDĚLE                    13. NEDĚLE  V MEZIDOBÍ

  1. 7. 10:30 mše sv.: Za Boženu Floderovu, manžela a duše v očistci.

 

PONDĚLÍ                  Svátek sv. Tomáše, apoštola

  1. 7.

 

ÚTERÝ

  1. 7.

 

STŘEDA                   Slavnost  SV. CYRILA  A  METODĚJE, patronů Evropy a Moravy

  1. 7.

 

ČTVRTEK

  1. 7.

 

PÁTEK

  1. 7. 18:00 modlitba sv. růžence

 

SOBOTA

  1. 7.

 

NEDĚLE                    14. NEDĚLE  V MEZIDOBÍ

  1. 7. 10:30 mše sv.: Za rče. Minaříkovy, syna a dceru +

+ Za rod. Drahonskou, Jana a Věru, syny Jana a Václava.

 

 

 

 

 

 

F a r n í     o z n á m e n í :

 

 

– minulou neděli byla sbírka na bohoslovce. Vybralo se 4,8 tis. Kč. Všem dárcům velké díky!!!

– v pátek nebude mše sv.

– děkuji všem za pomoc s úklidem našeho kostela, okolo kostela a fary a také na faře.