Pořad bohoslužeb od 21. 1. do 28. 1. 2018

 

 

  1. 1. NEDĚLE 3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – sbírka na opravy v naší farnosti

Přísnotice                    7:30 mše sv.: Za farníky.

Měnín                          9:00 mše sv: Za živ. a + rod. Maresovu, Aujeskou a duše v očistci.

Blučina                       10:30 mše sv.: Za Zdeňka Ebera a rodinu.

 

 

 

  1. 1. STŘEDA Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele Církve

Přísnotice                  17:00 modlitba sv. růžence

 

 

  1. 1. ČTVRTEK Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola

Měnín                                    17:00 modlitba sv. růžence + sv. zpověď

17:30 mše sv.: Na úmysl dárce.

 

  1. 1. PÁTEK Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů

Blučina                       17:00 modlitba sv. růžence + sv. zpověď

17:30 mše sv.(zvláště pro děti): Za farníky.

 

 

  1. 1. NEDĚLE 4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Přísnotice                    7:30 mše sv.: Za + rod. Mackovu, Kozumplíkovu,

Kochovu, Dreslerovu           + Na poděkování za dar zdraví s prosbou o Boží ochranu

Měnín                          9:00 mše sv: Za rod. Zemanovu, Popelovu a za duše v očistci.

9.45 křestní slavnost.

Blučina                       10:30 mše sv.: Za živ. a + rod. Hladůvkovu a Hladilovu.

 

 

 

F a r n í     o z n á m e n í :

 

Všechny farnosti:

– dnes byla sbírka na opravy v našich farnostech. Všem dárcům velké díky!!!

– přijímám intence na mše sv. pro kněze do pohraničí. Termín: kdykoliv během roku 2018.

– farní ples se letos konat nebude, bližší informace o plesech v našem okolí jsou na vývěsce u fary v Blučině.

– v sobotu 28. ledna v Telnici – ministrantský den. Ministranti jsou srdečně zváni!

– v sobotu 10. března – den pro děvčata a dívky (zvláště pro věkovou kategorii – ZŠ)! Podrobnosti později.

Měnín: stále jsou volné mše sv. ve ČT: 1. února, 15. března, 31. května, 7. a 14. června atd.