Pořad bohoslužeb od 21. 5. do 28. 5. 2017

 

NEDĚLE                    6. NEDĚLE  VELIKONOČNÍ

  1. 5. 10:30 mše sv.: Za Alfonse Stravu, rče. a sourozence, za duše v oči.

+ Za rod. Stejskalovu a Nentvichovu.

14:00 májová pobožnost.

 

PONDĚLÍ

  1. 5.

 

ÚTERÝ

  1. 5.

 

STŘEDA

  1. 5.

 

ČTRTEK                    Slavnost Nanebevstoupení Páně

  1. 5.

(sv. smíření zvláště pro biřmovance a jejich rodiny)

PÁTEK                       17:00 adorace + sv. smíření (mše sv. ze Slavnosti)

  1. 5. 17:30 mše sv.: Za Vlastimila Lišku a Františka Návedlu.

 

SOBOTA

  1. 5.

 

NEDĚLE                    7. NEDĚLE VELIKOČNÍ

  1. 5. 10:30 mše sv.: Za Ladislava Böhma a Vladislavu Škardovu, rče.

a za zdraví celé rodiny.

14:00 májová pobožnost.

 

 

 

 

 

F a r n í     o z n á m e n í :

 

 

– minulou neděli se vybralo na opravu střechy kostela 4.800 Kč. Díky všem  dárcům.

– děkuji za posečení trávy na farním dvoře a za úklid pod přístřeškem. Pán Bůh zaplatˇ.