Pořad bohoslužeb od 22. 1. do 29. 1. 2017

 

NEDĚLE 3. NEDĚLE V  MEZIDOBÍ
22. 1. 10:30 mše sv. (s křtem): Za Jana Hanuše, syna, zetě a 2 rodiče.

 

PONDĚLÍ
23. 1.

 

ÚTERÝ Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele Církve
24. 1.

 

STŘEDA Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola
25. 1.

 

ČTVRTEK Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů
26. 1.

 

PÁTEK 17:00 adorace + sv. smíření
27. 1. 17:30 mše sv.: Za Luboše Hradila a rodiče.

 

SOBOTA Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele Církve
28. 1.

 

NEDĚLE 4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
29. 1. 10:30 mše sv.: Za živ. a + rod. Svobodovu a Hladilovu a duše v oči.

 

F a r n í o z n á m e n í :

– děkuji všem, kteří podpořili 5. FARNÍ PLES v Měníně, děkuji zvláště za dary do tomboly i za vaši účast.
– minulou neděli se při mši sv. vybralo 5 tis. Kč na opravu krovu presbytáře střechy našeho kostela. Všem dárcům velké díky!
– děkuji dvěma ženám za pomoc při úklidu fary před kněžskou schůzí a zároveň také děkuji dvěma ženám, které upekly, takže jsem měl co nabídnout hostujícím kněžím.
– Orel Blučina oznamuje, že letošní zisk Tříkrálové sbírky činí 64.511 Kč. Ještě jednou díky všem dárcům a spoluaktérům Tříkrálové sbírky.
– „Povolání ke kněžství” – přečíst dopis p. biskupa Vojtěcha.