Pořad bohoslužeb od 23. 4. do 30. 4. 2017

 

NEDĚLE                    2. NEDĚLE  VELIKONOČNÍ (BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ)

  1. 4. 10:30 mše sv.: Za Jana Flodera, rče. a sestru

+ Za Annu Bartlovu, manžela a zetě.

 

PONDĚLÍ

24.4.

 

ÚTERÝ                       Svátek sv. Marka, evangelisty

  1. 4.

 

STŘEDA

  1. 4.

 

ČTVRTEK

  1. 4.

 

PÁTEK                       17:00 adorace + sv. smíření

  1. 4. 17:30 mše sv.: Za živ. a + rod. Floderovu a duše v očistci.

19:00 setkání biřmovanců na faře v Měníně

 

SOBOTA                    Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky C., patronky Evropy

  1. 4.

 

NEDĚLE                    3. NEDĚLE  VELIKONOČNÍ

  1. 4. 10:30 mše sv.: Za rod. Kleinovu.

 

 

 

 

F a r n í     o z n á m e n í :