Pořad bohoslužeb od 23. 7. do 30. 7. 2017

NEDĚLE                    16.  NEDĚLE  V MEZIDOBÍ

  1. 7. 10:30 mše sv.: Za Jana Flodera, živ. a + rodinu.

 

PONDĚLÍ

  1. 7.

 

ÚTERÝ                       Svátek sv. Jakuba, apoštola

  1. 7.

 

STŘEDA                    Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie

  1. 7.

 

ČTVRTEK                  Památka sv. Gorazda a druhů

  1. 7.

 

PÁTEK                       18:00 sv. smíření

  1. 7. 18:30 mše sv.: Za Annu Jedličkovu, 2 manžele, tři syny a dceru.

 

SOBOTA                    Památka sv. Marty

  1. 7.

 

NEDĚLE                    17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  1. 7. 10:30 mše sv.: Za rod. Justovu, Švachovu a Boží ochranu pro živ. rod.

 

 

 

 

 

F a r n í     o z n á m e n í :

 

 

– minulou neděli byla sbírka na opravu střechy presbytáře, vybralo se 6.200 Kč. Všem dárcům velké díky!

– od příští neděle je možnost vzadu v kostele přispívat na poutníky putující na Velehrad. Pouť bude v půlce srpna procházet jako každoročně Blučinou.