Pořad  bohoslužeb  od 24. 12. do 31. 12. 2017

 

 

  1. 12. NEDĚLE 4. NEDĚLE ADVENTNÍ

Měnín                           9:00 mše sv: Za živ.a + rod. Aujeskou, Maresovu a za mír ve světě

Blučina                       10:30 mše sv.: Za Roberta Relicha a 2 prarodiče.

 

  1. 12. VEČER Štědrý den – Vigílie ze Slavnost Narození Páně

Přísnotice                   15:30 půlnoční mše sv.: Za Marii a Vladimíra Kopřivovy, 2 rče.a zetě

Blučina                       20:00 půlnoční mše sv.: Na vlastní úmysl.

Měnín                         21:00 půlnoční mše sv.: Za farníky.

 

  1. 12. PONDĚLÍ Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ – Boží hod vánoční

Přísnotice                     7:30 mše sv.: Za Annu a Jana Kopřivovy.

Měnín                           9:00 mše sv.: Za Františku Baxantovu, rod. Baxantovu a Brychtovu

Blučina                       10:30 mše sv.: Za Václava Brabce, manželku Ludmilu, dceru

Jiřinu Haňkovu, syna Václava a zetě Františka Haňku.

 

  1. 12. ÚTERÝ Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka

Přísnotice                     7:30 mše sv.: Za Františka Urbánka.

Měnín                           9:00 mše sv.: Za Josefa a Marii Povolných, děti, sourozence,

rče. Hanušovy a Boženu Kolářovu.

Blučina                       10:30 mše sv.: Na poděkování P. Bohu za přijatá dobrodiní –

vděčný ročník 1962.

 

  1. 12. STŘEDA Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty

Měnín                         15:00 živý Betlém (na prostranství před kostelem)

Blučina                       17:00 Vánoční koncert (Varmužova cimbálka) – Lidový dům

 

  1. 12. ČTVRTEK Svátek svatých Mláďátek, mučedníků

 

  1. 12. SOBOTA

Měnín                         15:00 vánoční koncert v kostele – Malý měnínský chrámový sbor

 

  1. 12. NEDĚLE Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa

Přísnotice                     7:30 mše sv.: Na poděkování P. Bohu za přijatá dobrodiní.

Měnín                           9:00 mše sv: Za Jaroslava Šťastného, 2 rče. a duše v očistci.

Blučina                       10:30 mše sv.: Za farníky.