Pořad bohoslužeb  od 25. 2. do 4. 3. 2018

25. 2. NEDĚLE

NEDĚLE 2. NEDĚLE   POSTNÍ Přísnotice   7:30 mše sv.: Za + Marii Škardovu, Pavla Vlka, živ. a + rodinu.Měnín   9:00 mše sv: Za farníky. Blučina 10:30 mše sv.: Za Marii a Františka Šafferovy, Terezii Pavlicovu a za duše v očistci. Všechny  farnosti 14:00 křížová cesta  (v kostele)

28. 2. STŘEDA

Přísnotice 17:00 modlitba sv. růžence + sv. zpověď 17:30 mše sv.: Za Arnošta Vágnera, Ladislava Kročila, živ. a + rod.
1. 3. ČTVRTEK

Měnín 17:00 modlitba sv. růžence + sv. zpověď 17:30 mše sv.: Za Jaroslava Šťastného, 2 rče., za živ. a + rodinu.
2. 3. PÁTEK

Blučina 17:00 modlitba sv. růžence + sv. zpověď17:30 mše sv.:Za rod.Drahonskou,Jana,Věru a syny Jana a Václava + Za společenství živého růžence.

4. 3. NEDĚLE 3. NEDĚLE   POSTNÍ – charitat. sbírka  Haléř  sv.  PetraPřísnotice   7:30 mše sv.: Za společ. živého růžence.Měnín   9:00 mše sv: Za Josefu a Josefa Čermákovy, syna Josefa a 2 rče.Blučina                      10:30 mše sv.: Za Jana Flodera a 2 rodiče. Všechny  farnosti 14:00 křížová cesta  (v kostele)

 

F a r n í     o z n á m e n í :
Všechny farnosti:
– dnes byla sbírka Haléř sv. Petra pro pomoc strádajícím ve světě. Všem dárcům velké díky!- přijímám intence na mše sv. pro kněze do pohraničí. Termín: kdykoliv během roku 2018.- v sobotu 10. března v 8. hod. v kostele v Telnici – Dívčí olympiáda – den pro děvčata (všechny děvčata školního věku)! Podrobnosti na nástěnce.Blučina: v pátek dopoledne budu chodit po nemocných.