Pořad bohoslužeb od 25. 6. do 2. 7. 2017

 

NEDĚLE                    12. neděle v mezidobí   –   sbírka na bohoslovce

  1. 6. 10:30 mše sv.: Za Frant. a Františku Hanušovy, za Jakuba a Antonii

Tollerovy a 2 rodiče.

 

PONDĚLÍ

  1. 6.

 

ÚTERÝ

  1. 6.

 

STŘEDA                    Sv. Ireneje, biskupa a mučedníka

  1. 6. 14:00 zádušní mše sv.: Za + p. Jana Cetla.

 

ČTVRTEK                 Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů, hlavních patronů diecéze

  1. 6.

 

PÁTEK

  1. 6. 8:00 mše sv.: Za Pavla Tyce, živ. a + rodinu.

 

SOBOTA

  1. 7. 17:00 svatební mše sv.: p. Zdeněk Hochman a sl. Jana Šenkýřová

 

NEDĚLE                    13. NEDĚLE  V MEZIDOBÍ

  1. 7. 10:30 mše sv.: Za Boženu Floderovu, manžela a duše v očistci.

 

 

 

 

 

F a r n í     o z n á m e n í :

 

 

– minulou neděli byla sbírka na opravy v naší farnosti. Vybralo se 6.500 Kč. Tuto neděli byla sbírka na bohoslovce. Všem dárcům velké díky!!!

– v pátek bude mše sv. již ráno.

manželské ohlášky: v naší farnosti chtějí uzavřít sv. manželství: p. Zdeněk Hochman z Rajhradu a sl. Jana Šenkýřová z Blučiny. Pokud jsou někomu známi překážky bránící uzavření tohoto manželství, nechť se obrátí na farní úřad.