Pořad bohoslužeb od 26. 2. do 5. 3. 2017

 

 

 

NEDĚLE                    8. NEDĚLE  V  MEZIDOBÍ – sbírka Haléř sv. Petra

  1. 2. 10:30 mše sv.: Za Ladislava Sklenáře, 2 rodiče a duše v očistci.

 

PONDĚLÍ

  1. 2.

 

ÚTERÝ

  1. 2.

 

STŘEDA                    Popeleční středa – den přísného postu

  1. 3. 18:30 mše sv. (s udělováním popelce): Na vlastní úmysl.

 

ČTVRTEK

  1. 3:

 

PÁTEK                       17:00 sv. smíření

  1. 3. 17:30 mše sv.: Za Josefa a Andělu Kratochvílovy a syny +

+ Za společenství živého růžence

 

SOBOTA

  1. 3.

 

NEDĚLE                    1. NEDĚLE  POSTNÍ

  1. 3. 10:30 mše sv.: Za Rodinu Daňkovu, Kuglerovu a Kindlovu.

14:00 křížová cesta (v kostele).

 

 

 

 

F a r n í     o z n á m e n í :

 

 

– tuto neděli 26. února byla sbírka Haléř sv. Petra. Všem dárcům vřelé díky!!!

– termín a místo biřmování: neděle 28. května v 10:30 hod. v kostele v Měníně.

– březnové setkání biřmovanců na faře v Měníně se uskuteční v Pá 10. 3. v 19. hod.

– prosím, aby se přihlásil(i), kdo povede(dou) příští týden v neděli v kostele křížovou cestu. Děkuji.