Pořad  bohoslužeb od 27. 11. do 3. 12. 2017

 

  1. 11. NEDĚLE Slavnost  Ježíše  Krista  Krále

Přísnotice                     7:30 mše sv.: Za farníky.

Měnín                           9:00 mše sv: Za rod. Palánovu a Smékalovu.

Blučina                       10:30 mše sv.:  Za Ladislava Sklenáře, 2 rodiče a zdraví celé rodiny

 

PONDĚLÍ

ÚTERÝ

 

STŘEDA                    17:00 sv. smíření + modlitba sv. růžence

  1. 11. Přísnotice 17:30 mše sv.: Za celou živ. a zemř. rod. Vlkovu a Škardovu.

 

ČTVRTEK                 Svátek sv. Ondřeje, apoštola

  1. 11. Žabčice (OS) 14:00 zádušní mše sv.: Za + paní Annu Veselou.

17:00 sv. smíření + modlitba sv. růžence

Měnín                         17:30 mše sv.: Za Vojtěcha a Blaženu Konvicovy, 2 rče.,

živ. a zemřelou rodinu Konvicovu.

 

PÁTEK

  1. 12. Blučina 8:00 mše sv.: Za Josefa Kelbla, 2 rče., za Josefa Kelbla, Boženu Kelblovu a zdraví celé rodiny + Za společenství svatého růžence.

 

  1. 12. SOBOTA

 

  1. 12. NEDĚLE 1. NEDĚLE ADVENTNÍ – žehnání adventních věnců 

Přísnotice                     7:30 mše sv.: Za rče. Kleiblovy, Růžičkovy a jejich živ. a + rodinu

(při mši sv. křestní slavnost)

Měnín                           9:00 mše sv: Za rod. Kopřivovu a Vudiovu a duše v očistci.

9.45 křestní slavnost

Blučina                       10:30 mše sv.:  Za rod. Smejkalovu, Václava a Ludmilu.

 

F a r n í     o z n á m e n í :

 

Přísnotice – dne 13. listopadu jsme obdrželi na farním účtu dar na opravu střechy kostela ve výši 5. tis. Kč. Děkujeme dárci!

Blučina – Sv. Mikuláš přijde do našeho kostela v neděli 3. prosince 14,30 h. Jste srdečně zváni!

Měnín – Sv. Mikuláš přijde do našeho kostela ve středu 6. prosince 17. hod. Jste srdečně zváni!