Pořad bohoslužeb od 27. 8. do 3. 9. 2017

 

 

27.8. NEDĚLE 21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Přísnotice                     7:30 mše sv.: Za Boží ochranu.

Měnín                           9:00 mše sv.: Za farníky.

Blučina                       10:30 mše sv.: Za Marii Fialovu, manžela, + rodinu a duše v očistci.

11:15 křestní slavnost

 

  1. 8. PONDĚLÍ Památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve
  2. 8. ÚTERÝ Památka Umučení sv. Jana Křtitele

 

  1. 8. STŘEDA

Měnín                         18:00 modlitba sv. růžence

 

  1. 8. ČTVRTEK

Přísnotice                   18:00 modlitba sv. růžence

 

  1. 9. PÁTEK

Blučina                       18:00 modlitba sv. růžence

 

  1. 9. SOBOTA Pouť do Žarošic

 

  1. 9. NEDĚLE 22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Přísnotice                   7:30 mše sv.: Za + rod. Drábkovu a Terezii Tycovu +

+ Za Editu Šafaříkovu a celou rodinu.

8:15 křestní slavnost

Měnín                         9:00 mše sv.: Za živ. a + rod. Strouhalovu, Aujezdskou

a duše v očistci + Za Františku Baxantovu, rod. Baxantovu a Brychtovu.

Blučina                       10:30 mše sv.: Za Boží požehnání pro děti a vnoučata +

+ Za Jana Tomka, rče. Minaříkovy, dceru a 2 syny.

 

 

F a r n í     o z n á m e n í :

 

Všechny farnosti:

– v sobotu 2. září se uskuteční tradiční starobylá zásvětná pouť k Panně Marii do Žarošic. Autobus vyzvedne poutníky v Přísnoticích a v Žabčicích (v 9,30 hod.), dále pak v Blučině (9,55 hod.) a v Měníně (10,30 hod.). Program pouti je sestaven tak, aby byl nenáročný pro starší poutníky i pro děti. Cena je 150 Kč, děti a mládež jedou zdarma. Není nutné se dopředu přihlašovat. Další informace jsou na plakátku na vývěsce.

 

Blučina – vyúčtování za poutníky.