Pořad bohoslužeb od 29. 1. do 5. 2. 2017

 

NEDĚLE                    4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  1. 1. 10:30 mše sv.: Za živ. a + rod. Svobodovu a Hladilovu a duše v oči.

 

PONDĚLÍ

  1. 1.

 

ÚTERÝ                      Památka sv. Jana Boska, kněze

  1. 1.

 

STŘEDA

  1. 2.

 

ĆTVRTEK                 Svátek Uvedení Páně do chrámu

  1. 2.

 

PÁTEK                       Sv. Blažeje, biskupa a mučedníka

  1. 2. 8:00 mše sv.: Za Františka Kuglera, za živ. a + rodinu.

 

SOBOTA

4.2.

 

NEDĚLE                    5. NEDĚLE  V MEZIDOBÍ

  1. 2. 10:30 mše sv.: Za rod. Schillerovu, za Stanislava a Marii.

 

 

 

 

 

F a r n í     o z n á m e n í :

 

 

 

děkuji vám všem, kteří jste přišli v sobotu pomoci s povánočním úklidem našeho kostela.