Pořad  bohoslužeb od 3. 12. do 10. 12. 2017

 

  1. 12. NEDĚLE 1. NEDĚLE ADVENTNÍ – žehnání adventních věnců 

Přísnotice                     7:30 mše sv.: Za rče. Kleiblovy, Růžičkovy a jejich živ. a + rodinu

(při mši sv. křestní slavnost)

Měnín                           9:00 mše sv: Za rod. Kopřivovu a Vudiovu a duše v očistci.

9.45 křestní slavnost

Blučina                       10:30 mše sv.: Za rod. Smejkalovu, Václava a Ludmilu.

 

PONDĚLÍ

ÚTERÝ

 

STŘEDA

  1. 12. Přísnotice 17:00 modlitba sv. růžence

 

Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele Církve

ČTVRTEK                 17:00 sv. smíření + modlitba sv. růžence

  1. 12. Měnín 17:30 mše sv.: Na vlastní úmysl.

 

                                   Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu

PÁTEK                       17:00 sv. smíření + modlitba sv. růžence

  1. 12. Blučina 17:30 mše sv.: Za Vítězslava Kratochvíla a syny.

 

SOBOTA

  1. 12.

 

  1. 12. NEDĚLE 2. NEDĚLE ADVENTNÍ – sbírka na opravy v naší farnosti

Přísnotice                     7:30 mše sv.: Za Františku a Frant. Čermákovy, dceru a vnuka.

Měnín                           9:00 mše sv: Za farníky.

Blučina                       10:30 mše sv.: Za rodiče Kleinovy.

 

 

F a r n í     o z n á m e n í :

 

Přísnotice – prosím ERF, aby po mši sv. přišla na malou chvíli do sákristie. Děkuji.

Blučina – Sv. Mikuláš přijde do našeho kostela v neděli 3. prosince v 14,30 hod. Jste srdečně zváni!

  • náboženství 2. stupeň – tento týden v pátek po mši sv. na faře.

Měnín – Sv. Mikuláš přijde do našeho kostela ve středu 6. prosince 17. hod. Jste srdečně zváni!