Pořad bohoslužeb od 30. 4. do 7. 5. 2017

NEDĚLE 3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
30. 4. 10:30 mše sv.: Za rod. Kleinovu.

PONDĚLÍ Sv. Josefa, dělníka
1. 5. 10:30 mše sv.: Za farníky.

ÚTERÝ Sv. Atanáše, biskupa a učitele Církve
2. 5.

STŘEDA Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
3. 5.

ČTVRTEK
4. 5.

PÁTEK 17:00 sv. smíření + adorace
5. 5. 17:30 mše sv.: Za rod. Marii a Bedřicha Böhmovy a rodinu Malých +
+ Za společenství živ. růžence

SOBOTA Památka sv. Sarkandra, kněze a mučedníka
6. 5.

NEDĚLE 4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
7. 5. 10:30 mše sv.: Za Bedřicha Dlabku, manželku, syna a dceru a dvoje
rodiče.
14:00 májová pobožnost.
F a r n í o z n á m e n í :
– chtěl bych poděkovat všem, kteří pomohli s úklidem, přenesením a uložením všeho, co bylo pod přístřeškem na dvoře naší fary. Pán Bůh Vám to oplať!!! Děkuji.