Pořad bohoslužeb od 30. 7. do 6. 8. 2017

  1. 7. _ NEDĚLE 17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Přísnotice        7:30 mše sv.: Za Ladislava Mahovského a rodiče.

Měnín            9:00 mše sv.: Za Josefa Gargulu, 2 rče., duše v oči. S poděkováním za dar nového života, s prosbou o přímluvu Panny Marie.

Blučina        10:30 mše sv.: Za rod. Justovu, Švachovu a Boží ochranu pro živ. rod.

 

  1. 7. PONDĚLÍ Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze
  2. 8. ÚTERÝ Památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve

 

  1. 8. STŘEDA 18:00 sv. smíření

Měnín            18:30 mše sv.:Za Jana Aujeského, 2 rče. a duše v očistci.

 

  1. 8. ČTVRTEK 18:00 sv. smíření

Přísnotice        18:30 mše sv.: Za Jarmilu Bartoňkovu

 

  1. 8. PÁTEK Památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze

Blučina        18:00 sv. smíření

            18:30 mše sv.: Za Terezii Pavlicovu, Marii a Frant. Šafferovy a duše v očistci + Za společenství živého růžence.

 

  1. 8. SOBOTA    

 

  1. 8. NEDĚLE Svátek  Proměnění Páně

Přísnotice        7:30 mše sv.: Za bratry a sestru Saitlovy, manželky, dceru a rodiče.

Měnín            9:00 mše sv.: Za farníky.

Blučina        10:30 mše sv.: Za Vavřína a Žofii Floderovy, dceru, syna a 2 zetě +

                     + Za ochranu nenarozeného života.

 

F a r n í     o z n á m e n í :

 

– od příští neděle je možnost vzadu v kostele přispívat na poutníky putující na Velehrad. Pouť bude v půlce srpna procházet jako každoročně Blučinou. Děkujeme!