Pořad  bohoslužeb od 31. 12. 2017 do 7. 1. 2018

 

 

  1. 12. NEDĚLE Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa

Přísnotice                    7:30 mše sv.: Na poděkování P. Bohu za přijatá dobrodiní.

Měnín                           9:00 mše sv: Za Jaroslava Šťastného, 2 rče. a duše v očistci.

Blučina                       10:30 mše sv.: Za farníky.

 

  1. 1. PONDĚLÍ Slavnost MATKY  BOŽÍ, PANNY  MARIE

Přísnotice                    7:30 mše sv.: Za farníky.

Měnín                           9:00 mše sv: Za živ. a + rod. Aujeskou a Murycovu a duše v oči.

Blučina                       10:30 mše sv.: Za farníky.

 

  1. 1. ÚTERÝ Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, bp.a učitelů C.

 

  1. 1. STŘEDA 17:00 modlitba sv. růžence + zpověď

Přísnotice                  17:30 mše sv.: Za Danu Jankovu, sourozence a celou rodinu.

 

  1. 1. ČTVRTEK 17:00 modlitba sv. růžence + zpověď

Měnín                         17:30 mše sv.: Na poděkování s prosbou za živ. a + rodinu.

 

  1. 1. PÁTEK 17:00 modlitba sv. růžence + zpověď

Blučina                       17:30 mše sv.: Za Jana a Elišku Šafferovy a syna.

 

  1. 1. SOBOTA

Blučina                       Tříkrálová sbírka

 

  1. 1. NEDĚLE Slavnost ZJEVENÍ  PÁNĚ

Přísnotice                    7:30 mše sv.: Za Růženu Pokornou, živ. a + rodinu.

Měnín                           9:00 mše sv: Za Marii a Viktora Buchtovy, živ. a + rodinu.

Blučina                       10:30 mše sv.: Za živ. a + rod. Svobodovu a Hladilovu a duše v oči.

 

 

 

 

F a r n í     o z n á m e n í :

 

Všechny farnosti: – přijímám intence na mše sv. pro kněze do pohraničí. Termín: kdykoliv během roku 2018.

Měnín: stále jsou volné mše sv. ve ČTvrtky: 11. ledna, 1. února, 15. února, 15. března, 12. dubna, 3. května…

Blučina: volná mše sv. je stále v PÁ 23. března.