Pořad bohoslužeb od 4. 3. do 11. 3. 2018

4. 3. NEDĚLE 3. NEDĚLE   POSTNÍ

Přísnotice   7:30 mše sv.: Za společenství živého růžence.

Měnín   9:00 mše sv: Za Josefu a Josefa Čermákovy, syna Josefa a 2 rče.

Blučina     10:30 mše sv.: Za Jana Flodera a 2 rodiče. Všechny  farnosti 14:00 křížová cesta  (v kostele)

 

7. 3. STŘEDA

Přísnotice   9:00 mše sv.: Za rod. Juříkovu a Hrozovu a rodiče.

Blučina 14:00 zádušní mše sv.: Za + p. Vojtěcha Kleina.

 

8. 3. ČTVRTEK

Měnín 17:00 modlitba sv. růžence + sv. zpověď 17:30 mše sv.: Za živ. a + rod. Povolnou, Aujezdskou, Procházkovu     a duše v očistci.

 

9. 3. PÁTEK

Blučina 17:00 modlitba sv. růžence + sv. zpověď                                 17:30 mše sv.: Za Oldřicha Tyce a rodiče.

 

11. 3. NEDĚLE

4. NEDĚLE   POSTNÍ  –  sbírka na opravy kostela

Přísnotice   7:30 mše sv.: Za rodiče Duchoňovy, živ. a + rodinu.Měnín   9:00 mše sv: Za Josefa Gargulu, vnuka Jaroslava, živ. a + rod. a duše v očistci.

Blučina                      10:30 mše sv.: Za Josefa a Andělu Kratochvílovy a syny.                                  11:15 křestní slavnostVšechny  farnosti 14:00 křížová cesta  (v kostele)

 

F a r n í     o z n á m e n í :
Všechny farnosti:
– v sobotu 10. března v 8. hod. v kostele v Telnici – Dívčí olympiáda – den pro děvčata (všechny děvčata školního věku)! Podrobnosti na nástěnce.