Pořad bohoslužeb od 4. 6. do 11. 6. 2017

 

 

NEDĚLE                    Slavnost Seslání Ducha svatého – Boží hod svatodušní

  • sbírka na charitativní účely
  1. 6. 10:30 mše sv.: Za Aloise a Marii Jedličkovy a dvoje rodiče

+ Za Jana Jedličky, manželku a dva syny.

 

 

PONDĚLÍ                   Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka

  1. 6.

 

ÚTERÝ

  1. 6.

 

STŘEDA

  1. 6.

 

ČTVRTEK                 Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

  1. 6.

 

PÁTEK                      NOC KOSTELŮ – program na nástěnkách

  1. 6. 18:00 mše sv. (se skupinou Fakt Jo): Za Aloise Kuglera a 2 rodiče.

 

SOBOTA

  1. 6.

 

NEDĚLE                    Slavnost  Nejsvětější  Trojice

  1. 6. 10:30 mše sv.: Za Antonína Flodera, manželku a zemřelou přízeň.

 

 

 

 

 

F a r n í     o z n á m e n í :

 

 

– tuto neděli byla sbírka na charitu. Všem dárcům velké díky.

– všechny srdečně zvu na Noc kostelů!!!! Prosím naše ženy o cukroví, které mohou přinést v pátek od 14. hod. na faru. Děkuji Vám.